Response Ortho 1995 yılına dayanan engin tecrübe birikimi ile 2008 yılında bazı özel ürünleri, Amerika ve Avrupa ‘dan yetkinliği yüksek fason üreticilerle işbirliği yaparak üretmeye başlamıştır. Uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda ülkemizde ilk, dünyada ise ikinci geliştirilen bilgisayar destekli dairesel fiksatör sistemi Smart Correction ortaya çıkmıştır. Üretim faaliyetlerini merkezi üretim üssü oluşturarak kendi tesisinde yapmak adına 2011 yılında Hexagon Ortho çatısı altında inşa etmiş ve kademeli olarak üretim süreçlerini bu merkeze taşımıştır.

Response Ortho günümüzde, inovasyon, tasarımda mükemmellik ve fonksiyonel üstünlük prensipleriyle tasarladığı ürünleri yüksek teknolojiye sahip tesisinde üreten uluslararası bir ortopedik travma ürünleri tedarikçisidir.

Response Ortho özel ürünler tasarlamak ve geliştirmek üzerine yoğunlaşmıştır. Ar-Ge bölümünün ana hedefi, tamamen yeni ürünler veya mevcut tedavi yöntemlerine farklı yaklaşımlar geliştirmektir. Bu hedef için Ar-Ge departmanında eğitimde süreklilik yöntemini de benimsemiş ve ciddi tecrübeli mühendislerle çalışmaktadır.

Üretim tesisi, en yüksek seviyede teknolojiye sahip ekipmanlarla donatılmıştır. Üretim bölümünde yüksek değerli üretim yapma hedefi ile çalışan makine mühendisleri ve endüstri mühendislerinin bulunduğu tecrübeli ekip üyeleri ile yalın üretim ve verimlilik önceliklerine sahiptir.


Sektörümüzün ve ülkemiz sanayi ortalamalarının çok üzerinde bir kaynağı Ar-Ge faaliyetlerine ayırarak toplam çalışan sayımızın yüzde onunu güçlü mühendislik ve tasarım yetenekleri ile orta ve uzun vadeli faaliyetlerimizde kullanmak üzere yeni ürünler geliştiren harika bir ekip için kullanıyoruz.

Toplam ciromuzun önemli bir kısmını, Ar-Ge faaliyetlerimiz sonucu ürettiğimiz ürünlerimizden elde ediyoruz. Bugüne kadar birçok projemizin gerçekleşmesi için Kosgeb ve Tübitak tarafından değerlendirilerek desteğe uygun bulunması sayesinde bu desteklerle yürüttük. Destek kapsamına sokmayarak özkaynaklarımızla finanse ettiğimiz projelerimizde oldu ve olmaya devam ediyor.

Mekanik tasarım faaliyetlerimizin dışında, yazılım ve elektromekanik içerikli ürünler geliştirme yeteneklerimizde var ve olanca gücümüzle bu çalışmalara devam ediyoruz.

Uzun süren Ar-Ge faaliyetlerimiz sonucunda, bilgisayar destekli dairesel fiksatör konusunda ülkemizde geliştirilmiş ilk sistem olan Smart Correction isimli ürünümüz TÜBİTAK-TTGV-TÜSİAD 10. Teknoloji Yarışması Büyük Ödülü kazananı oldu.


Ürettiğimiz ürünlerimizin nerede kullanılacağının farkındayız. Bizler aile bireyleriyiz ve ürünlerimiz ile tedavi edilecek hastaların da aileleri olduğunu, sağlıklarının ise aileleri için önemini biliyoruz. Hastaların tedavilerinde kullanılacak ürünlerimizi hatasız sevk etmek için bütün teknolojik ve insani donanımlarımızı kullanmaktan hiç çekinmiyoruz. Ürünlerimizi hatasız bir şekilde sevk ettiğimizi garanti edebilmek için, her bir ürünü mikroskop altında tek tek kontrol ediyoruz.